MPSHome Alumni Calendar Contact
Tiger News
Food benefits coming; be sure address is correct

snip20210216_1.png

 

snip20210216_1.png
 
 • If you need to apply for Free/Reduced lunch benefits, do so onlinenow through Feb. 28 Or, by calling Ms. Silvan (Spanish/English) and Ms. Abdulkadir (Somali/English).
   
 • If you qualify and your address has changed, please call Erica Evans (668.4314); Esmeralda Duran-Silvan (668.4381) or Ijaba Abdulkadir (668.4357), to update your contact information to ensure you get your P-EBT card.

Gargaarka cuntada ayaa imanaya , husbso in uu cinwaanku saxan yahay.

Bish March, Kaarka gargaarka cuntada (Pandemic EBT), ayaa loo soo dirayaa qoysaska u qalma in ay qaataan MFIP, SNAP, TANF iyo qado bilaash ah/ ama qiimo dhimis leh.

Haddii aad u qalantid, waa muhiim in uu dugsiga sare ee South high/ Koonfurta Sare uu hayo cinwaankiina saxda ah:

 • Haddii cinwaanka aad bedeshay? Fadlan wac Erica Evans(668.4314); Esmeralda Duran-Silvan(668-4381) ama Ijaba Abdulkadir (688-4357 sida ugu dhakhsaha badan, si aad u cusboonaysiiso macluumaadka xiriirka oo aad u hubiso in aad hesho P-EBT kaar kaaga. 

 • Miyaadan weli codsan manafacyda qado bilaash ah/ama qiimo dhimis leh? Kacodso bogga onlineka hadda ilaa iyo Feb.28. Ama, Ms. Silvan(Spanish/English) iyo Ms. Abdulkadir(Somali/English), ayaa sidoo kale telephonka kaa caawinkarta. 
   


Beneficios alimenticios disponibles,asegurese que su dirrecion esta correcta.

En Marso, tarjeta de beneficios alimenticios, (Pandemic EBT), seran enviadas por correoa las familias que califiquen para MFIP, SNAP, TANF y almuerzos gratuito o precio reducido. Si usted califica, es de suma importancia que la escuela tenga la direccion cerrecta:

 

 •  Necesita cambiar su direccion? Por favor llame Erica Evans (668.4314); Esmeralda Duran-Silvan (668.4381) or Ijaba Abdulkadir (668.4357) lo antes posible, y poner al dia su contacto information y asegurar que reciba su P-EBT tarjeta.
   
 • No a aplicado para beneficios educativos? Do so online Aplique en linea desde ahora y hasta Feb. 28. Or, Ms. Silvan (Spanish/English) and Ms. Abdulkadir (Somali/English), les pueden asistir por telefono.